Dziękujemy!

Nasze badanianie mogłyby odbywać się, gdyby nie Państwa w nich udział. Szczególnie jesteśmy wdzięczni dzieciom i ich rodzicom, gotowym przyjechać ze swoim dzieckiem do naszego laboratorium lub wyrazić zgodę na badanie ich dzieci w żłobku, przedszkolu lub szkole. Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym projektem. W zakładce „Badania” przedstawiamy aktualnie realizowane programy badawcze, do których poszukujemy uczestników.

Tutaj chcemy przedstawić kilka najważniejszych informacji o tym, jak prowadzimy badania. Jeśli otrzymali Państwo formularz zgody na udział dziecka w badaniu w placówce, do której uczęszcza Państwa dziecko, będziemy wdzięczni za wypełnienie i podpisanie tego formularza. Jeżeli są Państwo rodzicami dziecka, którzy dowiedzieli się o naszych badaniach w inny sposób i zgodziliby się wziąć wraz z dzieckiem w nich udział, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce „Weź udział!”.

Jaki jest cel naszych badań:

Nasze badania przyczyniają się do tego, że lepiej rozumiemy jak człowiek, a zwłaszcza małe dziecko, poznaje otaczający świat. Zadania, których używamy, nie pozwalają bezpośrednio na ocenę rozwoju Państwa dziecka. Dopiero dane zebrane od wielu dzieci pozwalają nam wyciągać wiarygodne wnioski. Dlatego zwykle nie możemy i nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy Państwa dziecko „dobrze wypadło” w badaniu. W większości naszych badań w ogóle nie ma „dobrych” i „złych” wyników. Ale wyniki naszych i podobnych badań mogą przyczynić się do tego, że w przyszłości skonstruowane zostaną lepsze metody oceny rozwoju dzieci i lepsze metody edukacyjne – tak w pewnym stopniu dzieje się już teraz.

Jak rekrutujemy dzieci do badań:

W naszych obecnych badaniach biorą udział dzieci od 6 miesięcy do wieku szkolnego. Do rodziców najmłodszych dzieci staramy się dotrzeć na różne sposoby: zostawiamy ulotki w sklepach z artykułami dziecięcymi, poradniach zdrowia, klubach rodziców i innych miejscach, rozsyłamy wiadomości „pocztą pantoflową” przez znajomych i przez rodziców dzieci, które już odwiedziły nasze laboratorium. Badania dzieci w wieku powyżej 19 miesięcy prowadzimy najczęściej w żłobkach, przedszkolach i szkołach, za zgodą dyrekcji placówki, prosząc wcześniej rodziców o wyrażenie pisemnej zgody na udział dziecka w badaniu. Czasem jednak, gdy konieczne jest wykorzystanie specjalistycznej aparatury (eyetracker, NIRS, EEG) zapraszamy również starsze dzieci wraz z rodzicami do naszego laboratorium.

Jak dbamy o komfort dzieci i rodziców:

Staramy się, żeby nasze badania nie były dla dzieci uciążliwe. Badanie najmłodszych dzieci trwa kilka (wyjątkowo kilkanaście) minut, badanie dzieci w wieku przedszkolnym od kilku do kilkunastu minut (wyjątkowo do pół godziny). Zwykle jest ono dość atrakcyjne dla dziecka, jeśli jednak dziecko jest znudzone lub nie czuje się bezpiecznie i komfortowo, badanie w każdej chwili może zostać przerwane. Przed badaniem dziecko ma możliwość „oswojenia się” z warunkami i osobą prowadzącą badanie. Przedszkolaki i starsze dzieci, niezależnie od konieczności uzyskania pisemnej zgody rodziców, są badane tylko wtedy, gdy same wyrażą na to zgodę. Za udział w badaniu dzieci zwykle dostają drobne nagrody, np. kolorowe naklejki.

Z rodzicami, przyjeżdżającymi z dziećmi do naszego laboratorium, umawiamy się w dogodnym dla nich terminie tak, by nie musieli niepotrzebnie czekać na badanie. Na życzenie rodziców dokładnie wyjaśniamy, na czym polega procedura badania i jaki jest jego cel. W razie potrzeby organizujemy transport z domu do laboratorium i z powrotem.

Jak dbamy o zachowanie prywatności badanych osób:

Do prowadzonych przez nas badań musimy zebrać pewną ilość prywatnych danych, takich jak np. data urodzenie dziecka. Rodzice podpisują imienną zgodę na udział dziecka w badaniu. Badanie bywa nagrywane za pomocą kamery lub dyktafonu (tylko za Państwa zgodą). Dane te musimy przechowywać przez pewien czas, by możliwe było sprawdzenie prawidłowości naszego postępowania badawczego.
Do analizy wyników wykorzystujemy wyłącznie takie dane jak wiek i płeć dziecka, a w publikacjach podawane są tylko dane zbiorcze, które nie dają żadnej możliwości identyfikację badanych dzieci.