NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O BADANIU:

– nasz projekt dotyczy neuronalnego podłoża zdolności matematycznych
– rekrutujemy dzieci uczęszczające do trzeciej klasy szkoły podstawowej
– udział w projekcie badawczym obejmuje jedno (około godzinne) spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie, również w weekendy!

CO TO JEST fNIRS?

Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni (fNIRS) jest metodą obrazowania aktywności mózgu za pomocą światła podczerwonego. Światło z tego zakresu łatwo przenika przez tkanki ciała, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla osoby badanej, o ile jego źródło nie jest zbyt silne. Na Wydziale Psychologii UW stosujemy sprzęt, który jest bezpieczny nawet dla niemowląt.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA fNIRS?

Światło podczerwone jest w różnym stopniu odbijane i pochłaniane przez hemoglobinę w zależności od tego, czy przenosi ona cząsteczki tlenu. Dzięki temu możliwe jest ustalenie zmiany w przepływie krwi natlenowanej na podstawie ilości odbitego światła. Ta sama zasada jest wykorzystywana w popularnych pulsometrach, opaskach sportowych itp.
Z kolei poziom ukrwienia tkanki mózgowej, który mierzymy metodą NIRS świadczy o aktywności danej części mózgu. Mózg zużywa dużo energii, w związku z tym przez te jego części, które są bardziej aktywne, przepływa więcej krwi.
Pomiaru ilości odbitego światła dokonuje się poprzez rozmieszczenie źródeł i detektorów światła podczerwonego na czepku, który następnie jest zakładany na głowę osoby, która wykonuje zadanie eksperymentalne.

DLACZEGO BADAMY ZA POMOCĄ fNIRS?

Kluczową zaletą metody fNIRS jest jej całkowite bezpieczeństwo dla osób badanych, dzięki czemu może być stosowana nawet w badaniach dzieci i niemowląt. Poza tym, metoda badania nie jest uciążliwa dla osób badanych – nie wymaga przebywania w tubie (fMRI), ani stosowania żeli (EEG).
Pomiar metodą NIRS jest dość odporny na ruchy osoby badanej, co dodatkowo zwiększa użyteczność tej metody w badaniach dzieci.

JAK WYGLĄDA NASZE BADANIE fNIRS?

1. Zapraszamy osobę badaną do naszego laboratorium fNIRS, gdzie zapoznaje się z pomieszczeniem oraz zadaniami do wykonania.
2. Osoba badana wykonuje zadania typu papier-ołówek: zagadki oraz działania matematyczne.
3. Zakładamy czepek, do którego podpięte są światłowody doprowadzające słabe światło podczerwone.
4. Osoba badana wykonuje zadania na komputerze, dotyczące przetwarzania informacji liczbowych zawartych w zdaniach.
5. Zdejmujemy czepek i dziękujemy. Gotowe!

Zapraszamy do udziału :) Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt na koncept@psych.uw.edu.pl